Verbinding met meerdere databases tegelijk

Soms kan het nodig zijn om met meerdere database tegelijk verbinding te maken. Bijvoorbeeld wanneer een meerdere systemen aan elkaar gekoppeld dienen te worden. In deze tutorial zal ik laten zien dat het niet zo moeilijk is om met meerdere databases tegelijk verbinding te maken.

Link identifier

Om een onderscheid te maken tussen de database's moet er gebruik gemaakt worden van een zogenaamde Link identifier. Dit is een variabele waarin de database connectie wordt opgeslagen. Wanneer er een query uitgevoerd dient te worden wordt deze variabele meegeven, waardoor MySQL weet op welke database deze query uitgevoerd dient te worden.

  1. $database1 = mysql_connect('locasthost', 'gebruiker', 'wachtwoord');
  2. mysql_select_db('database_naam', $database1);

wanneer er verbinding gemaakt dient te worden met meerdere database tegelijk wordt de code op deze manier uitgebreid:

  1. $database1 = mysql_connect('locasthost', 'gebruiker', 'wachtwoord');
  2. mysql_select_db('database_naam', $database1);
  3.  
  4. $database2 = mysql_connect('locasthost', 'gebruiker', 'wachtwoord');
  5. mysql_select_db('database_naam', $database2);

Een database query moet dan als volgt aangeroepen worden:

  1. $query = mysql_query('select data from table', $link_identifier);

Wanneer er geen link identier wordt meegegeven wordt de query op de database uitgevoerd waarmee als laatste een verbinding is opgezet.