SSL certificaat uitlezen in PHP

Soms kan het nodig zijn om een SSL certificaat in PHP uit te lezen. Zo kan bijvoorbeeld de verloop datum van het SSL certificaat uitgelezen worden, wat weer makkelijk kan zijn voor het beheer hiervan. Ik ben een behoorlijk tijd hiermee aan het stoeien geweest, en wil dit daarom graag delen.

Gegevens opvragen

Het opvragen van de gegevens gebeurt met behulp van een stream, en ziet er zo uit:

 1. $url = 'www.ns.nl';
 2.  
 3. $context = stream_context_create();
 4. $res = stream_context_set_option($context, 'ssl', 'capture_peer_cert', true);
 5.  
 6. if ($socket = stream_socket_client("ssl://$url:443/", $errno, $errstr, 30, STREAM_CLIENT_CONNECT, $context)) {
 7.         if ($options = stream_context_get_options($context)) {
 8.                
 9.                 if (isset($options['ssl']) && isset($options['ssl']['peer_certificate'])) {
 10.                         $x509_resource = $options['ssl']['peer_certificate'];
 11.                         $cert_arr = openssl_x509_parse($x509_resource);
 12.                        
 13.                 }
 14.         }
 15. }

Vervolgens staan alle gegevens van het certificaat als een array in de variabele $cert_arr. De inhoud van www.ns.nl ziet er zo uit:

 1. (
 2.     [name] => /C=NL/ST=Utrecht/L=Utrecht/O=NS Groep N.V./OU=IM&T/OU=Terms of use at pki.pinkroccade.com/rpa (c) 04/OU=Authenticated by PinkRoccade/OU=Member, VeriSign Trust Network/CN=www.ns.nl
 3.     [subject] => Array
 4.         (
 5.             [C] => NL
 6.             [ST] => Utrecht
 7.             [L] => Utrecht
 8.             [O] => NS Groep N.V.
 9.             [OU] => Array
 10.                 (
 11.                     [0] => IM&T
 12.                     [1] => Terms of use at pki.pinkroccade.com/rpa (c) 04
 13.                     [2] => Authenticated by PinkRoccade
 14.                     [3] => Member, VeriSign Trust Network
 15.                 )
 16.  
 17.             [CN] => www.ns.nl
 18.         )
 19.  
 20.     [hash] => b8136028
 21.     [issuer] => Array
 22.         (
 23.             [O] => VeriSign Trust Network
 24.             [OU] => Array
 25.                 (
 26.                     [0] => VeriSign, Inc.
 27.                     [1] => VeriSign International Server CA - Class 3
 28.                     [2] => www.verisign.com/CPS Incorp.by Ref. LIABILITY LTD.(c)97 VeriSign
 29.                 )
 30.  
 31.         )
 32.  
 33.     [version] => 2
 34.     [serialNumber] => 13450069566023452376054878293380199295
 35.     [validFrom] => 090813000000Z
 36.     [validTo] => 110813235959Z
 37.     [validFrom_time_t] => 1250121600
 38.     [validTo_time_t] => 1313279999
 39.     [purposes] => Array
 40.         (
 41.             [1] => Array
 42.                 (
 43.                     [0] => 1
 44.                     [1] =>
 45.                     [2] => sslclient
 46.                 )
 47.  
 48.             [2] => Array
 49.                 (
 50.                     [0] => 1
 51.                     [1] =>
 52.                     [2] => sslserver
 53.                 )
 54.  
 55.             [3] => Array
 56.                 (
 57.                     [0] => 1
 58.                     [1] =>
 59.                     [2] => nssslserver
 60.                 )
 61.  
 62.             [4] => Array
 63.                 (
 64.                     [0] =>
 65.                     [1] =>
 66.                     [2] => smimesign
 67.                 )
 68.  
 69.             [5] => Array
 70.                 (
 71.                     [0] =>
 72.                     [1] =>
 73.                     [2] => smimeencrypt
 74.                 )
 75.  
 76.             [6] => Array
 77.                 (
 78.                     [0] =>
 79.                     [1] =>
 80.                     [2] => crlsign
 81.                 )
 82.  
 83.             [7] => Array
 84.                 (
 85.                     [0] => 1
 86.                     [1] => 1
 87.                     [2] => any
 88.                 )
 89.  
 90.             [8] => Array
 91.                 (
 92.                     [0] => 1
 93.                     [1] =>
 94.                     [2] => ocsphelper
 95.                 )
 96.  
 97.         )
 98.  
 99.     [extensions] => Array
 100.         (
 101.             [basicConstraints] => CA:FALSE
 102.             [keyUsage] => Digital Signature, Key Encipherment
 103.             [certificatePolicies] => Policy: 2.16.840.1.113733.1.7.23.3
 104.   CPS: https://pki.pinkroccade.com/rpa
 105.  
 106.             [crlDistributionPoints] => URI:http://SVRIntl-crl.verisign.com/SVRIntl.crl
 107.  
 108.             [extendedKeyUsage] => TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication, Netscape Server Gated Crypto, Microsoft Server Gated Crypto
 109.             [authorityInfoAccess] => OCSP - URI:http://ocsp.verisign.com
 110. CA Issuers - URI:http://SVRIntl-aia.verisign.com/SVRIntl-aia.cer
 111.  
 112.             [1.3.6.1.5.5.7.1.12] => 0`¡^ \0Z0X0V      image/gif0!00+Kk¹(– »ÐR8›)¬K‹!0&$http://logo.verisign.com/vslogo1.gif
 113.         )
 114.  
 115. )

Verval dagen

De verval datum van het SSL certificaat is opgeslagen in de array key validTo, en in PHP timestamp formaat in de array key validTo_time_t. Hierdoor kan eenvoudig uitgerekend worden hoeveel dagen er nog over zijn voordat het SSL certificaat verloopt:

 1. $gd_a = getdate( $cert_arr['validTo_time_t'] );
 2. $gd_b = getdate( time() );
 3.  
 4. $a_new = mktime( 12, 0, 0, $gd_a['mon'], $gd_a['mday'], $gd_a['year'] );
 5. $b_new = mktime( 12, 0, 0, $gd_b['mon'], $gd_b['mday'], $gd_b['year'] );
 6.  
 7. echo round( abs( $a_new - $b_new ) / 86400 );

Dit geeft het aantal dagen over terug, bijvoorbeeld 28. Aan de hand hiervan kan dan bijvoorbeeld een waarschuwing naar de SSL beheerder gestuurd worden zodat deze het SSL certificaat vernieuwd.